โต๊ะนักเรียนที่ใช้อยู่มีความเหมาะสมในการใช้งานหรือไม่

Share Button

ตามสถานศึกษาหรือโรงเรียนต่างๆ ย่อมมี โต๊ะเก้าอี้นักเรียน อยู่มากมาย รวมทั้งอาจมีการชำรุดเสียหาย หรือเสื่อมสภาพตามกาลเวลา ซึ่งสิ่งนี้อาจส่งผลต่อคุณภาพในการเรียน และความปลอดภัยของผู้ที่นั่งเรียนด้วยโต๊ะเก้าอี้นักเรียนนั้นๆ ได้
การตรวจสอบว่าโต๊ะนักเรียนที่มีการใช้งานอยู่มีความเหมาะสมที่จะใช้งานต่อไปหรือไม่ สามารถตรวจสอบได้ดังนี้

การรับน้ำหนัก
หากลองตรวจสอบนั่งทับ หรือขยับดูแรงๆ และพบว่าโครงสร้างไม่แข็งแรงเหมือนเดิม ไม่แน่นหนา โยกเยกได้ง่าย รวมถึงถ้าเป็นโต๊ะประเภทที่ต้องมีการพับขาโต๊ะ แล้วระบบล็อกขาใช้งานได้ไม่ดี ก็ไม่ควรใช้งานต่อ ควรรีบนำไปซ่อมแซมให้เรียบร้อยก่อน หรือหากซ่อมแซมไม่ได้ควรเปลี่ยนตัวใหม่

มีส่วนที่เสียหายหรือไม่
หากโต๊ะหรือเก้าอี้นักเรียนมีส่วนที่เสียหาย เช่น ตะปูหลุดออกไป น็อตหลุด พนักพิงไม่แข็งแรง เป็นต้น ควรนำไปซ่อมแซมหรือจัดซื้อใหม่ เพราะอาจเกิดอันตรายต่อผู้ใช้งานได้มาก

โต๊ะไม้
โต๊ะไม้ที่นำมาใช้งานในการนั่งเรียน หากมีสภาพเก่าเกินไป มีความชื้น หรือน้ำท่วมมาก่อน เป็นต้น ไม่ควรนำมาใช้งานต่อ เพราะอาจเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค และเป็นอันตรายต่อนักเรียนที่ใช้งาน รวมถึงเก้าอี้ที่เปียกชื้นมานาน หรือน้ำท่วมด้วย แม้มองว่าภายนอกอาจปลอดภัย แต่อาจมีเชื้อราอยู่ภายในที่มองไม่เห็นก็เป็นได้

ขึ้นสนิมหรือไม่
หากเป็นโต๊ะเก้าอี้นักเรียนที่มีส่วนประกอบของเหล็ก และขึ้นสนิมจนหมด ไม่ควรนำมาใช้ต่อ ควรนำไปจัดการขัดสนิมออกให้เรียบร้อย หรือจัดซื้อใหม่

นั่งเรียนได้สบายหรือไม่
หากโต๊ะนั้นนั่งเรียนได้สบาย สะดวกในการทำงาน และถูกต้องตามสรีระที่ควรจะเป็น ก็ถือว่ามีความเหมาะสมในการใช้งาน

โต๊ะเก้าอี้นักเรียนที่เหมาะสมในการใช้งาน จะช่วยให้เกิดคุณภาพการเรียนรู้ที่ดี และมีความปลอดภัย ดังนั้น จึงต้องมีการเลือกให้เหมาะสม และหมั่นตรวจสอบว่าอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอย่างสม่ำเสมอด้วย