ดูแลรถตู้ก่อนใช้งานใน 5 ขั้นตอน

Share Button

รถตู้ที่ให้เช่า ไม่ว่าจะเช่าเพื่อการดำเนินงาน รับส่งผู้โดยสาร หรือเพื่อการเดินทางไปในที่ต่างๆ ก็ล้วนแต่เป็นรถที่ต้องใช้งานอยู่เป็นประจำ และมักต้องเดินทางไกล ดังนั้น ก่อนการใช้งานรถตู้  เช่ารถตู้ ควรมีการดูแลเพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้มากที่สุด
การดูแลรถตู้ไม่ใช่เรื่องยากและสามารถทำได้เอง ซึ่งจะช่วยให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทางมากขึ้น มีด้วยกัน 5 ขั้นตอน ดังนี้
1. ควรอุ่นเครื่องยนต์ 3-5 นาที
เพื่อให้เครื่องยนต์และระบบต่างๆ นั้นเข้าที่เตรียมพร้อมเดินทาง หลักสำคัญ คือ ไม่ควรสตาร์ทรถยนต์แล้วจอดอยู่กับที่เพราะจะส่งผลเสียต่อสภาพแวดล้อมและสิ้นเปลืองน้ำมันโดยเปล่าประโยชน์
2. การตรวจสอบน้ำมันเครื่อง
เพียงดึงก้านวัดน้ำมันเครื่องออกแล้วเช็ดน้ำมันเครื่องออกจากก้านด้วยผ้า จากนั้น เสียบก้านวัดเข้าที่เดิม แล้วจึงตรวจสอบระดับน้ำมันอีกครั้งหากอยู่ในจุด F หรือ L แสดงว่าอยู่ในระดับปกติ ควรระวังอย่าเติมน้ำมันเครื่องมากเกินกว่าจุดที่กำหนดเพราะอาจทำให้เครื่องยนต์เสียหายได้
3. การตรวจลมยาง
ควรตรวจเช็คลมยาง และปรับแต่งให้ถูกต้องตามอัตราที่กำหนดหรือตามคำแนะนำ ในหนังสือคู่มือของรถยนต์เป็นประจำ เพื่อป้องกันลมรั่วซึมที่วาล์ว ควรเปลี่ยนวาล์วและแกนวาล์วทุกครั้งที่เปลี่ยนยางใหม่ และมีฝาปิดวาล์วตลอดเวลา
4. ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่
ควรตรวจเช็คระดับน้ำกลั่น แบตเตอรี่ ให้อยู่ในตำแหน่ง UPPER/LEVE ไม่ควรเติมเกินกว่าระดับนี้ เพราะถ้าเติม มากเกินไปน้ำยาอิเลคโทรไลท์ซึ่งเป็นสารละลายกรดซัลฟูริกจะเจือจางทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง
5. ตรวจดูความพร้อมของระบบต่างๆ
ระบบต่างๆ เช่น ระบบเบรก ระบบไฟฟ้า ระบบเกียร์ เป็นต้น ควรตรวจดูว่าอยู่ในสภาพที่ดี และพร้อมใช้งานมากที่สุดหรือไม่ หากพบว่ามีความผิดปกตึควรเร่งแก้ไข และไม่ควรนำรถไปใช้
รถแต่ละคันจะมีคู่มือประจำรถมาด้วย ซึ่งผู้ที่ใช้รถหรือพนักงานขับรถ ควรศึกษาคู่มืออย่างละเอียด เพราะคู่มือของรถแต่ละรุ่นไม่สามารถใช้เป็นบรรทัดฐานสำหรับรถรุ่นอื่นได้แม้ว่าจะเป็นรถค่ายเดียวกันก็ตาม อุปกรณ์หลายอย่างออกแบบมาไม่เหมือนกันหรือใช้เทคโนโลยีคนละชนิดกัน ดังนั้น นอกจากปฏิบัติตาม 5 ข้อที่กล่าวมาแล้ว ควรใส่ใจในการศึกษาอ่านคู่มือประจำรถให้ดีด้วย