การเลือกใช้เชื้อเพลิงของรถโฟล์คลิฟท์และข้อควรพิจารณา

Share Button

forklift
รถโฟล์คลิฟท์ที่ใช้กันอยู่ตามโรงงาน หรือแวดวงอุตสาหกรรมต่างๆ นั้น มีทั้งแบบที่ใช้เครื่องยนต์ และใช้ระบบไฟฟ้า อีกทั้งแบบใช้เครื่องยนต์ ยังเลือกใช้เชื้อเพลิงที่ไม่เหมือนกัน เช่น ใช้น้ำมัน และใช้แก๊ส

การใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง
รถโฟร์คลิฟท์แบบขับเคลื่อนด้วยระบบเครื่องยนต์ มีราคาถูกกว่ารถโฟล์คลิฟท์ระบบไฟฟ้า แม้จะต้องซ่อมบำรุงหลายขั้นตอน แต่ก็มีช่างผู้ชำนาญการในการดูแลอยู่เครื่องยนต์อยู่มาก
หากจะใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงมีข้อควรพิจารณาดังนี้

– เครื่องยนต์ดีเซล มีการใช้งานกันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากหาง่าย มีผู้ชำนาญในการดูแลรักษาเครื่องยนต์ประเภทนี้อยู่มาก แต่ก็มีค่าใช้จ่ายสูง

– เครื่องยนต์เบนซิน ให้พลังงานสูงกว่าเครื่องยนต์ดีเซล และดูแลง่ายกว่า แต่ก็มีควันมาก และต้องดูแลค่อนข้างดี เนื่องจากติดไฟได้ง่าย

การใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิง
รถ forklift ระบบเครื่องยนต์ นอกจากจะใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงได้แล้ว ยังใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิงได้อีกด้วย ซึ่งควรพิจารณาถึงข้อต่างๆ ดังนี้

– เครื่องยนต์แก๊สโซลีน มีค่าใช้จ่ายต่ำกว่า แต่ก็หาเติมได้ยากกว่า

– เครื่องยนต์แก๊ส L.P.G. มีค่าใช้จ่ายต่ำกว่าใช้น้ำมัน แต่ก็หาเติมได้ยากกว่าน้ำมัน และใช้เวลาในการเติมค่อนข้างนาน
การใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิง ต้องคำนึงถึงการดูแลเฉพาะทาง และค่าความสึกหรอที่มักเกิดขึ้นได้มากกว่าการใช้น้ำมันด้วย

การใช้แบตเตอรี่
รถโฟล์คลิฟท์ที่ใช้แบตเตอรี่เป็นตัวส่งกำลัง จะใช้ระบบไฟฟ้า เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเงียบสงบในการทำงาน ไม่ได้ใช้เชื้อเพลิงน้ำมันและแก๊สในการขับเคลื่อน จึงประหยัดค่าน้ำมันเชื้อเพลิงไปได้มาก แต่ก็ต้องมีช่างผู้ชำนาญการมาดูแลให้ถูกวิธีด้วยรวมถึงการชาร์จแบตเตอรี่หลังการใช้ในแต่ละวันจำเป็นต้องใช้เวลานานหลายชั่วโมง

หากอยากใช้รถโฟล์คลิฟท์ให้มีความคุ้มค่า ต้องรู้จักเลือกให้ตรงกับงาน เลือกใช้ระบบการขับเคลื่อนให้เหมาะสม และรู้จักซ่อมบำรุงดูแลอย่างถูกต้องด้วย