เรียนเพ้นท์เล็บเสร็จแล้วมาเปิดร้านเลย 

Share Button

ตั้งใจเอาเวแบบนั้นนำสำหรับการที่เรานั้นจะจัดการในการที่เรานั้นจะไป เรียนเพ้นท์เล็บ เรานั้นตั้งใจบั้นว่าจะต้องเตรียมตัวเอาไว้ให้พร้อมมาก่อนที่เรานั้นจัดการในการที่เรานั้นจะไปเรียนเรานั้นตั้งใจนั้นว่าจะจัดการในการที่เรานั้นไปเรียนต่อเมื่อเรานั้นทำงานร้านของเรานั้นได้ไปครึ่งทางก่อนเรานั้นตั้งใจแบบนั้นคือไปเรียนแล้วอกมามันมีร้านพร้อมมากในการที่เรานั้นจะทำเล็บให้ลูกค้าเลยอะไรแบบนั้นนำสำหรับการที่เรานั้นจะจัดการในการที่เรานั้นจะไปเรียนเพ้นท์เล็บเรานั้นตั้งใจแบบนั้นสำหรับการที่เรานั้นจะจัดการในการที่เรานั้นจะเปิดร้านเรานั้นเตรียมการมานาพอสมควรไม่อยการอในการที่จะไปเรียนจบมาแล้วต้องไปในงานที่เราคนอื่นเรานั้นไม่เอาหรอกเรานั้นตั้งใจในการที่เรานั้นจะเปิดเลยสำหรับร้านทำเล็บเรานั้นพร้อมแล้วรอคอยให้เรานั้นเรียนจบคอร์สที่เรานั้นจะไปเรียนเพ้นท์เล็บมาเท่านั้นเรานั้นพร้อมเปิดเลย