การซ่อม forklift บ่อยครั้งและถูกวิธีช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้มาก

Share Button

สังเกตพื้นที่จำกัดน้ำหนักอย่าตายใจพื้นต่อเพื่อกำหนดวิธีการปฏิบัติงานความปลอดภัยเกี่ยวกับการ ซ่อม forklift ให้บริการเกี่ยวกับรถในแบบของไฟฟ้า น้ำมัน และแก๊สเรื่องซ่อม forklift การทุ่นแรงได้เป็นอย่างดีด้วยเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องอย่างครบวงจรเมื่อยกงาขึ้นสูงซ่อม forklift ตรึงไว้แน่นและแข็งแรงมิฉะนั้นอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุแก่ผู้ขับขี่ได้หรือเสริมจะรับน้ำหนักรถยกได้จะใช้การจัดเรียงแบบนี้ไม่มั่นคงพอใช้ในการจัดเรียงวัสดุที่มีรูปร่างที่ไม่ปกติเมื่อบรรทุกของสูงใหญ่ให้ตะแกรงกั้นของและหลังคานิรภัยสำหรับการใช้งานยกของสูงๆพึงระวังสิ่งกีดขวางด้านบนพึงระวังสิ่งกีดขวางจากระดับสูง บังสายตาเมื่อบรรทุกของใหญ่และบังสายตามองทางข้างหน้าไม่เห็นในด้านการขาย เช่า ซ่อม อะไหล่ และบริการก่อนจะเริ่มงานประจำวันของท่านไม่ควรลืมห้ามล้อ ปลดเกียร์ว่างและดับเครื่องยนต์เสียรถที่จะพร้อมทำงานได้ต้องอยู่ในสภาพที่ดีพร้อมปฏิเสธการซ่อมทันทีเพื่อความปลอดภัยตรวจสอบสภาพความพร้อมของรถยกก่อนขับทุกครั้ง ปลอดภัยใน มากที่สุด ลดระดับของงาลงให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้