รถกระเช้าแบบบูม คืออะไร

Share Button

รถโฟล์คลิฟท์มือสอง
รถกระเช้ามีหลายประเภท ซึ่งเราได้เคยพูดถึงการแบ่งประเภทของรถกระเช้ากันไปในบทความ ทำความรู้จักกับรถกระเช้า ตัวช่วยในที่สูงกันไปแล้ว วันนี้ เราจะมาพูดถึงรถกระเช้าอีกประเภทหนึ่ง นั่นก็คือ รถกระเช้าแบบบูม

รถกระเช้าประเภทบูมเองก็มีการแบ่งประเภทออกไปได้อีก เช่น บูมตรง บูมพับ เป็นต้น หรือหากจะแบ่งประเภทด้วยการขับเคลื่อน ก็สามารถแบ่งได้เป็น 2 แบบ ดังนี้

1. แบบขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์
2. แบบขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่ หรือระบบไฟฟ้า

จะเห็นได้ว่า รถกระเช้าบูมก็เหมือนกับ รถโฟล์คลิฟท์มือสอง ตรงที่ว่า หากแบ่งประเภทตามการขับเคลื่อน ก็สามารถแบ่งได้เป็นทั้งแบบเครื่องยนต์ และแบบระบบไฟฟ้า
ความแตกต่างระหว่างรถกระเช้าบูมตรงและบูมพับ

ความแตกต่างระหว่างรถกระเช้าบูมตรงและบูมพับนั้น อยู่ที่ลักษณะการนำมาใช้งานเป็นหลัก รถกระเช้าแบบบูมตรง จะเหมาะกับการทำงานในที่สูงไม่มากนัก ตัวกระเช้าบูม เป็นแบบเลื่อนขึ้นลงในแนวตรง ส่วนรถกระเช้าแบบบูมพับ จะถูกออกแบบมาให้มีน้ำหนักเบา ใช้งานง่าย และใช้ได้กับการทำงานที่มีความสูงมากๆ ในระดับ 16 เมตร ถึง 19 เมตร ลักษณะของขากระเช้าจะเป็นแบบพับไปมา จึงยืดความสูงได้สูงมากๆ และมีความคงทน แข็งแรง รองรับน้ำหนักได้มาก

รถกระเช้าบูมแบบเครื่องยนต์และรถกระเช้าบูมแบบระบบไฟฟ้า

ถ้าจะพูดถึงความแตกต่าง หรือความเหมาะสมในการนำมาใช้งาน ก็อาจกล่าวได้ว่า รถกระเช้าบูมแบบพับมักจะมีความสูงมากกว่ารถกระเช้าบูมตรง เพราะถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้ทำงานในที่สูงได้มากขึ้น และเก็บได้อย่างสะดวก

โดยทั่วไปแล้วรถกระเช้าบูมระบบเครื่องยนต์ จะมีความสูงในการทำงานที่ประมาณ 16-18 เมตร และรองรับน้ำหนักได้ถึง 230 กิโลกรัมแตกต่างกันไปในแต่ละรุ่น

สำหรับรถกระเช้าบูมระบบไฟฟ้า จะมีความสูงในการทำงานอยู่ที่ประมาณ 16-19 เมตร และรองรับน้ำหนักได้ประมาณ 200-230 กิโลกรัมแตกต่างกันไปในแต่ละรุ่นเช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ การเลือกใช้รถกระเช้าแบบบูม ก็ควรดูลักษณะของงานที่จะทำเป็นหลักว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ และเลือกประเภทมาใช้ให้เหมาะสม ก็จะสามารถใช้งานรถกระเช้าแบบบูมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความปลอดภัยมากที่สุด