ความเหมาะสมในการเลือกเครื่องบดกาแฟเพื่อใช้งาน

Share Button

ในการทำร้านกาแฟ มีอุปกรณ์ที่สำคัญอย่างมากอยู่ 2 อย่าง นั่นก็คือ เครื่องชงกาแฟและเครื่องบดกาแฟ การเลือกเครื่องชงกาแฟนั้น จะต้องเลือกให้มีฟังก์ชั่นการใช้งานที่ตอบโจทย์ความต้องการของเจ้าของร้าน ผู้ใช้งาน และลูกค้าได้ เลือกที่เหมาะสมกับงบประมาณ อาจเลือกเป็น เครื่องชงกาแฟมือสอง ก็ได้ แต่คุณภาพจะต้องดีที่สุด และเลือกให้มีคุณภาพมากที่สุดในการนำมาชงกาแฟที่มีคุณภาพได้ ส่วนการเลือกเครื่องบดกาแฟนั้น สามารถทำได้ดังนี้

ควรเลือกเครื่องบดแบบ BURR type จานบด
ไม่ควรบดกาแฟโดยใช้ใบมีดบดกาแฟแบบในเครื่องปั่นน้ำผลไม้ เพราะจะได้กาแฟที่มีความละเอียดไม่สม่ำเสมอ และควรศึกษาวิธีการปรับความละเอียดหยาบของกาแฟและตรวจดูความละเอียดหยาบกาแฟสม่ำเสมอ

ควรเลือกเครื่องบดกาแฟที่มีขนาดใหญ่
ไม่ควรเลือกเครื่องบดที่มีขนาดเล็กเกินไป เพราะจะส่งผลให้ผงกาแฟร้อนขึ้นหรือบางครั้งกาแฟจะไหม้  ทำให้คุณภาพกาแฟเสื่อมเร็ว และควบคุณความละเอียดได้ยากขึ้น และควรเลือกเครื่องบดที่จานบดใหญ่ เพราะจะบดกาแฟออกมาเร็ว และตัวจานจะร้อนช้ากว่าเครื่องบดที่มีจานบดเล็กกว่า จานบดที่ร้อนส่งผลให้มอเตอร์ร้อนตามไปด้วย

ควรเลือกเครื่องบดกาแฟที่มีความทนทาน
ควรเลือกที่รองรับการทำงานได้สูงไว้ก่อน เลือกเครื่องบดกาแฟที่ต้องมีฟิวส์ตัดความร้อน เพื่อป้องกันมอเตอร์ไหม้ โดยวัสดุจานบดเรียงตามความทนทานจากน้อยไปมากได้ดังนี้ เซรามิก เหล็ก เหล็กผสมไททาเนียม และทังแสตนคาบาย จานบดกาแฟอย่างไททาเนียมจะมีอายุรองรับงานบดถึง 2 เท่าของจานบดประเภทเหล็กผสม แต่ก็มีราคาสูงขึ้นมากเช่นกัน

ควรเลือกเครื่องบดกาแฟที่ปรับระดับการบดได้
เพื่อให้สามารถบดกาแฟได้ในทุกรูปแบบที่ต้องการ ควรเลือกเครื่องบดกาแฟที่สามารถปรับระดับความละเอียดได้ตามต้องการ รูปแบบการปรับความละเอียดหยาบของเครื่องบดกาแฟ ในการปรับความละเอียดหยาบนั้นเครื่องบดจะมีระยะห่างในการล็อกตำแหน่งที่ห่างกัน เครื่องบดกาแฟที่ดีต้องปรับความละเอียดได้ทุกตำแหน่ง เพื่อให้สามารถปรับความละเอียดได้ตามที่บาริสต้าต้องการ

ทั้งการเลือกเครื่องชงกาแฟและการเลือกเครื่องบดกาแฟ จะต้องเลือกอย่างใส่ใจ และมีหลักในการเลือกที่ถูกต้อง จึงจะสามารถเลือกมาใช้งานได้อย่างเหมาะสม และเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดได้